medicpro


Prejs? na obsah

Zmluvní partneri

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17
P.O.BOX 41
850 05 Bratislava 55

UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A
821 08 Bratislava

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
CBC Centrum I.
Karadžičova 8
P.O.BOX 226
810 00 Bratislava 1


IČO:36173771, IČ DPH:SK2020029396, DIČ:2020029396, tel./fax:056/638-44-64, mobil:0905-333-456 | medicpro-vk@stonline.sk

Naspä? na obsah | Spä? na hlavné menu