medicpro


Prejs? na obsah

Protézy končatín

Zdravot.pomôcky

PROTÉZY dolných a horných končatín

Protézy horných a dolných končatín zhotovujeme vždy s individuálne zhotovenou objímkou amputačného kýpťa s modulárnym systémom. Umožňuje použitie čo najľahších dielcov s primeranou náhradou funkcií stratených kĺbov, s možnosťou plynulého nastavenia výšky i sklonov, tak pri zhotovovaní protézy, ako aj počas užívania pomôcky podľa individuálnych potrieb pacienta.

Protézy sa delia podľa:

  • poradia poskytnutia,
  • výšky amputácie,
  • váhy a kondície pacienta,
  • použitých dielcov – kĺbov a chodidiel,
  • manipulačných schopností pacienta,
  • aktuálneho zdravotného stavu a telesných proporcií
  • a veľa ďalších kritérií.


Prvá protéza poskytovaná po amputácii je PRIVYKACIA PROTÉZA
-
kód :I10049
- úhrada podľa potreby

Druhá protéza poskytovaná po amputácii je PROTÉZA HK, 1. def. vyhotovenie
-
kód: I10050
- úhrada podľa potreby

Ďalšie protézy poskytované sú PROTÉZY HK opakované def. vyhotovenie
-
kód: I10051
- úhrada 1 x za 5 rokovIČO:36173771, IČ DPH:SK2020029396, DIČ:2020029396, tel./fax:056/638-44-64, mobil:0905-333-456 | medicpro-vk@stonline.sk

Naspä? na obsah | Spä? na hlavné menu