medicpro


Prejs? na obsahVítajte na oficiálnej stránke firmy MEDICPRO, spol. s r.o.!Presný obraz o našom zdravotníckom zariadení, o našich výrobných a technických možnostiach a o sortimente zdravotníckych pomôcok, získate osobnou návštevou nášho zdravotníckeho zariadenia , ale aj návštevou našej web stránky, na ktorú Vás aj touto formou srdečne pozývame!


IČO:36173171, IČ DPH:SK2020029396, DIČ:2020029396, tel./fax:056/638-44-64, mobil:0905-333-456 | medicpro-vk@stonline.sk

Naspä? na obsah | Spä? na hlavné menu